Namibia.pl - zobacz oferty turystyczne w Piaski Kalahari - Namibia, Botswana, Zimbabwe, ,  - rezerwuj udane wakacje i noclegi
Od 1999 roku skorzystało z naszych usług 90 000 osób
Świat Tysiąca Marzeń : Grupa TravelOne.pl > Namibia.pl  >  Lista ofert  >  Piaski Kalahari Namibia, Botswana, Zimbabwe, Namibia
Trwa potwierdzanie dostępności oferty, proszę czekać...
UWAGA! Przed dokonaniem rezerwacji sprawdź termin
ważności dokumentów.
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy!
          
 
  • 1.wyszukiwanie ofert
  • 2. szczegóły oferty
  • 3. zamówienie

Piaski Kalahari Namibia, Botswana, Zimbabwe, Namibia

Namibia (pokaż mapę)
Kod oferty: NAECTR-WDH201
dodaj do schowka
cena za osobę od:
zawiera:transport, zakwaterowanie, wyżywienie według programu, ubezpieczenie KL i NW
nie zawiera:cena zawiera wszystkie opłaty
zobacz opis
drukujbezpośredni link do oferty »Poleć
transport:
wyjazd z:
terminy:
długość pobytu:
wyżywienie:
dorośli:
podróż z dziećmi
Rezerwuj z Gwarancją Najniższej Ceny! Touroperator:
DODATKOWE INFORMACJE
rezerwacja telefoniczna
71 771 76 21
rezerwacje@travelone.plCzynne:
Poniedziałek-Piątek: 8-21
Sobota-Niedziela: 9-21

Piaski Kalahari Namibia, Botswana, Zimbabwe, Namibia

Wczasy w: > Wyc. objazdowe > Wyc. objazdowe

Nazwa wg organizatora:


Piaski Kalahari Namibia, Botswana, Zimbabwe

Kategoria:

***

Region:

Namibia

Opis:

<p><strong>WINDHOEK - NAMIB NAUKLUFT PARK - SOSSUSVLEI - SESRIEM CANYON - WALVIS BAY -SWAKOPMUND -SKELETON COAST - HIMBAS - ETOSHA - CAPRIVI - MAUN - MOREMI GAME RESERVE - OKAVANGO DELTA - CHOBE NATIONAL PARK - WODOSPADY WIKTORII</strong></p><p><strong>Dzie&#324; 1.</strong>&#160;<strong>Warszawa - Windhoek.</strong>&#160;Wylot z Warszawy do stolicy Namibii Windhoek.</p><p><strong>Dzie&#324; 2.&#160;</strong><strong>Windhoek (150 km).</strong>&#160;Przylot do stolicy Namibii, Windhoek. Zwiedzanie historycznego centrum miasta&#160; o charakterystycznych wp&#322;ywach architektury niemieckiej i obiad w lokalnej restauracji. Nocleg w hotelu w Windhoek.</p><p><strong>Dzie&#324; 3.</strong>&#160;<strong>Windhoek - Naukluft Park - Sesriem Canyon (350 km, ok. 6h jazdy).</strong>&#160;Przejazd rano do Namib Naukluft Park - najstarszej pustyni na &#347;wiecie, miejsca zamieszkania ok 200 gatunk&#243;w zwierz&#261;t. Spacer do Kanionu Sesriem, wy&#380;&#322;obionego przed wiekami przez rzek&#281; Tsauchab. Podr&#243;&#380;nicy mog&#261; zej&#347;&#263; w d&#243;&#322; kanionu schodami wyrytymi w skalach i z do&#322;u podziwia&#263; przedziwne formy &#347;cian w&#261;wozu. Kolacja i nocleg w lodgach w pobli&#380;u Sesriem</p><p><strong>Dzie&#324; 4.</strong>&#160;<strong>Sosussvlei - Walvis Bay</strong>&#160;<strong>(350 km, ok. 5h jazdy).</strong>&#160;Wyjazd przed &#347;witem do rezerwatu pustynnych wydm Sossusvlei, ogl&#261;danie s&#322;o&#324;ca wznosz&#261;cego si&#281; ponad najwy&#380;szymi wydmami na &#347;wiecie, si&#281;gaj&#261;cymi ponad 300 m wysoko&#347;ci. Wspinaczka na wydmy z kt&#243;rych obserwujemy niezwyk&#322;&#261; gr&#281; &#347;wiat&#322;a na kraw&#281;dziach piaskowych wzg&#243;rz. Po po&#322;udniu przeje&#380;d&#380;amy przez najstarsz&#261; pustyni&#281; &#347;wiata, Naukluft i niepowtarzalny w swoistym uroku prze&#322;om rzeki Kuiseb. Po po&#322;udniu docieramy do Walvis Bay, g&#322;&#243;wnego portu Namibii. W basenach solankowych spotykamy ogromne stada flaming&#243;w, pelikan&#243;w i innego ptactwa wodnego. Przejazd do Swakopmund - nadbrze&#380;nego miasteczka ze wspania&#322;&#261; promenad&#261; os&#322;oni&#281;t&#261; palmami i udekorowana kwiatami, b&#281;d&#261;c&#261; prawdziw&#261; oaz&#261; dla ka&#380;dego podr&#243;&#380;nika po d&#322;ugiej pustynnej podro&#380;y. Kolacja i nocleg w hotelu w Swakopmund.</p><p><strong>Dzie&#324; 5.</strong>&#160;<strong>Swakopmund - Ksi&#281;&#380;ycowy Krajobraz - Welwitschia Drive (240 km, ok 3-4 h jazdy).</strong>&#160;Ca&#322;odzienna wycieczka w okolicach Swakopmund do miejsc o niezwyk&#322;ym, pustynnym krajobrazie nazywanym ksi&#281;&#380;ycowym oraz do jednego z wi&#281;kszych skupisk ponad tysi&#261;cletnich pustynnych ro&#347;lin welwitschii. Po po&#322;udniu powr&#243;t do Swakopmund i wizyta w centrum sport&#243;w uprawianych na wydmach, jak zje&#380;d&#380;anie na desce, quady i latanie na lotniach. Obiad i nocleg w Swakopmund</p><p><strong>Dzie&#324; 6.</strong>&#160;<strong>Swakopmund - Wybrze&#380;e Szkieletowe - Khorixas (420 km, ok. 6 - 7 h jazdy).</strong>&#160;Wyjazd wcze&#347;nie rano i podro&#380; przez Park Narodowy Wybrze&#380;a Szkieletowego. Jad&#261;c w kierunku p&#243;&#322;nocnym przez to rozleg&#322;e i odizolowane wybrze&#380;e natrafiamy na wspania&#322;e widoki wydm spotykaj&#261;cych si&#281; z oceanem, oraz wraki statk&#243;w. Takie krajobrazy doprowadzaj&#261; nas do Przyl&#261;dka Krzy&#380;a - wielotysi&#281;cznej koloni fok. P&#243;&#378;niej wracamy w g&#322;&#261;b l&#261;du, przez tereny pokryte zieleni&#261; i g&#243;rami, a&#380; docieramy do g&#243;r Brandberge - spektakularnej kolekcji prehistorycznych malowide&#322; skalnych, wykonanych przez Buszmen&#243;w przed 4 tysi&#261;cami lat. Kolacja i nocleg w Khorixas.</p><p><strong>Dzie&#324; 7.&#160;</strong><strong>Skamienia&#322;y Las - Twyfelfontein - Palmwag - Kamanjab (400 km, ok. 6h jazdy).</strong>&#160;Wizyta w skamienia&#322;ym lesie, kryj&#261;cym w sobie tajemnice w postaci le&#380;&#261;cych tam ogromnych, si&#281;gaj&#261;cych 30 m drzew, kt&#243;re wg naukowc&#243;w zosta&#322;y przemieszczone tutaj przez gigantyczn&#261; pow&#243;d&#378; ok. 200 mln lat temu, skamienia&#322;e zachowuj&#261; sw&#243;j perfekcyjny kszta&#322;t i detale do dzisiaj. Niewiele dalej, wsr&#243;d malowniczych wzg&#243;rz w Twyfelfontein, podziwiamy jeszcze jedno z wi&#281;kszych skupisk skalnych rycin buszme&#324;skich zarejestrowanych kilka lat temu jako Miejsce &#346;wiatowego Dziedzictwa Kultury. Po lunchu (nie wliczony w cen&#281; ) wyje&#380;d&#380;amy z Khorixas na p&#243;&#322;noc, gdzie jeszcze przed zachodem s&#322;o&#324;ca odwiedzamy farm&#281; gepard&#243;w. Kolacja i nocleg w lodgach niedaleko Kamanjab.</p><p><strong>Dzie&#324; 8.</strong>&#160;<strong>Kamanjab - wioska Himba - Etosha (200 km, ok. 4 h jazdy).</strong>&#160;Rano wyruszamy w kierunku najwi&#281;kszego rezerwatu Namibii, Etoshy. Po drodze odwiedzamy ukryt&#261; w buszu wiosk&#281; plemienia Himba, &#380;eby sfotografowa&#263; kobiety i dzieci o unikalnych fryzurach i cia&#322;ach pokrytych czerwonym py&#322;em. Po lunchu w Outjo (niewliczony w cen&#281;) doje&#380;d&#380;amy do lodgii przy bramie rezerwatu Etosha. Kolacja i nocleg w lodgach.</p><p><strong>Dzie&#324; 9.</strong>&#160;<strong>Etosha.</strong>&#160;Ca&#322;odzienne safari (180 km). Wjazd do niezwyk&#322;ego Rezerwatu Etosha, &#322;&#261;cz&#261;cego w sobie g&#281;sty busz z rozleg&#322;ymi otwartymi terenami dna s&#322;onego jeziora. Centrum parku to Etosha Pan (s&#322;one dno jeziora) - p&#322;ytka depresja ok 4500 km2, kt&#243;ra pozostaje sucha przez wi&#281;ksz&#261; cze&#347;&#263; roku, a nape&#322;nia sie wod&#261; do g&#322;&#281;boko&#347;ci 1m tylko w porze obfitych deszcz&#243;w. R&#243;wnina przyci&#261;ga wiele zwierz&#261;t i ptak&#243;w ze wzgl&#281;du na bogactwo w sole mineralne i wod&#281;. Ca&#322;odzienne safari w rezerwacie, gdzie w wyj&#261;tkowej scenerii (ciemnoniebieskie niebo i bia&#322;e piaski pustyni) mo&#380;na zobaczy&#263; niepoliczalne stada zebr, &#380;yraf, antylop gnu i s&#322;oni. Rezerwat o powierzchni 22 tys. km2 zamieszkuj&#261; 144 gatunki ssak&#243;w, ponad 340 gatunk&#243;w ptak&#243;w i 110 gatunk&#243;w gad&#243;w. Obserwowanie na otwartych przestrzeniach Etoshy codziennych migracji w poszukiwaniu wody olbrzymich stad tych zwierz&#261;t jest niezapomnianym wra&#380;eniem. Kolacja i nocleg w lodgach poza rezerwatem.</p><p><strong>Dzie&#324; 10.</strong>&#160;<strong>Etosha - Tsumeb - Rundu - Bagani (550 km, ok. 7 h jazdy).</strong>&#160;Wcze&#347;nie rano wyruszamy w drog&#281; mijaj&#261;c centrum kopalnictwa miedzi, miasteczko Tsumeb, &#380;eby p&#243;&#378;niej przez p&#322;askie, buszowe tereny dotrze&#263; do pasa rzek i rozlewisk Caprivi Strip. P&#243;&#378;nym popo&#322;udniem doje&#380;d&#380;amy do rzeki Okavango. Kolacja i nocleg w lodgach na brzegu rzeki.</p><p><strong>Dzie&#324; 11.</strong>&#160;<strong>Bagani - Maun (450 km, ok 6 h jazdy).&#160;</strong>Przekraczamy granic&#281; z Botswan&#261; i poruszamy si&#281; wzd&#322;u&#380; rzeki, &#160;a potem rozlewisk Okavango docieraj&#261;c po po&#322;udniu do stolicy regionu - Maun. Maun le&#380;y w Delcie rzeki Okavango, jedynej rzeki nie wpadaj&#261;cej do morza, a wsi&#261;kaj&#261;cej w pustyni&#281; Kalahari (15 tys. km2 krystalicznie czystych kana&#322;&#243;w wodnych, spokojnych lagun i niezliczonych wysp, uwa&#380;anych za jeden z cud&#243;w natury). Jest to jedno z najlepszych miejsc na safari. Kolacja i nocleg w lodgach w Maun.</p><p><strong>Dzie&#324; 12.</strong>&#160;<strong>Maun - Moremi Game Reserve (250 km)</strong>. Wcze&#347;nie rano wyje&#380;d&#380;amy na ca&#322;odzienne safari w samochodach terenowych 4x4 do rezerwatu Moremi. Rezerwat ten jest klinem sta&#322;ego l&#261;du wchodz&#261;cym w rozlewiska delty. Wyj&#261;tkowo trudny teren pokonujemy w samochodach terenowych daj&#261;cych nam r&#243;wnie&#380; mo&#380;liwo&#347;&#263; zbli&#380;ania si&#281; do ukrytych w buszu zwierz&#261;t. Kolacja i nocleg w lodgach w stacjonarnych namiotach niedaleko rezerwatu.</p><p><strong>Dzie&#324; 13.</strong>&#160;<strong>Maun - Delta Okavango (170 km).&#160;</strong>Safari w lodzi motorowej w&#347;r&#243;d wysp delty rzeki. W delcie Okawango &#380;yj&#261; niezliczone ilo&#347;ci ptactwa i liczne inne zwierz&#281;ta, korzystaj&#261;c z obfitych zasob&#243;w wody i bujnej ro&#347;linno&#347;ci. &#379;yje tu oko&#322;o 30 tysi&#281;cy s&#322;oni, bawo&#322;&#243;w, hipopotam&#243;w, &#380;yraf, lw&#243;w, gepard&#243;w i lampart&#243;w oraz dziesi&#261;tki tysi&#281;cy antylop, z kt&#243;rych kilka jest endemicznych wy&#322;&#261;cznie dla tego rejonu np. lechwe. Wody Okavango podnosz&#261; si&#281; po sezonie deszczowym w Angoli i Zambii w&#322;a&#347;nie w czasie bezdeszczowej zimy, czyli pomi&#281;dzy czerwcem a wrze&#347;niem, &#347;ci&#261;gaj&#261;c w okolice delty stada zwierz&#261;t z ca&#322;ej pustyni Kalahari. Obiad i nocleg w lodgach w Maun.</p><p><strong>Dzie&#324; 14.</strong>&#160;<strong>Maun - Nata - Kasane (600 km, ok. 8-9 h jazdy).</strong>&#160;T&#261; d&#322;ug&#261;, ca&#322;odzienn&#261; tras&#261; dzielimy na dwa etapy. Pierwszy przez suche dna jezior Nxai i Magkadikadi do miejscowo&#347;ci Nata gdzie po lunchu mo&#380;emy odby&#263; 2 godzinn&#261; wycieczk&#281; do rezerwatu ptak&#243;w nad jeziorem Sowa (nie wliczona w cen&#281;). Drugi etap to przejazd wzd&#322;u&#380; granicy z Zimbabwe do miejscowo&#347;ci Kasane po&#322;o&#380;onej nad rzek&#261; Chobe. Safari &#322;odzi&#261; przed zachodem s&#322;o&#324;ca na rzece Chobe, jednym z najciekawszych na &#347;wiecie miejsc do ogl&#261;dania s&#322;oni. Obiad i nocleg w lodgach w Kasane.</p><p><strong>Dzie&#324; 15.</strong>&#160;<strong>Chobe National Park</strong>&#160;<strong>- Wodospady Wiktorii (80 km).</strong>&#160;Wcze&#347;nie rano safari w samochodach 4x4 w rezerwacie Chobe. Przed po&#322;udniem przekraczamy granice Zimbabwe i doje&#380;d&#380;amy do Wodospad&#243;w Wiktorii. Zwiedzanie miasteczka i s&#322;ynnych Wodospad&#243;w Wiktorii - drugimi co do wielko&#347;ci na &#347;wiecie, odkrytych przez podr&#243;&#380;nika Davida Livingstona w 1855 roku. Kolacja i nocleg w hotelu w Wodospadach Wiktorii.</p><p><strong>Dzie&#324; 16.</strong>&#160;<strong>Wodospady Wiktorii (50 km).</strong>&#160;Dzie&#324; przeznaczony na dowolnie wybrane zaj&#281;cia fakultatywne i wypoczynek. Do najbardziej emocjonuj&#261;cych sport&#243;w nale&#380;y niew&#261;tpliwie jeden z najs&#322;ynniejszych na &#347;wiecie sp&#322;yw pontonami po Zambezi. R&#243;wnie ciekawy cho&#263; ju&#380; nie tak ekscytuj&#261;cy jest przelot helikopterem albo mikrolotni&#261; nad wodospadami, jazda konna, safari na s&#322;oniu, spacer z lwami, skakanie z mostu (bungee jumping), jet boat, wycieczki kajakowe, k&#261;piel w skalnym basenie tu&#380; przy kraw&#281;dzi Wodospadu itp. Kolacja i nocleg w hotelu w Wodospadach Wiktorii.</p><p><strong>Dzie&#324; 17.</strong>&#160;<strong>Wodospady Wiktorii - Johanesburg odlot do Polski</strong><strong>.</strong>&#160;Po &#347;niadaniu czas wolny na ostatnie zakupy pami&#261;tek na lokalnym rynku rzemios&#322;a . Wylot z Wodospad&#243;w Wiktorii do Polski.</p><p><strong>Dzie&#324; 18.</strong>&#160;<strong>Warszawa</strong>. Przylot przez jeden z port&#243;w europejskich do Warszawy.</p><p>&#160;</p>

Wyposażenie:

Brak udogodnień dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Świadczenia:

<p><strong>Cena zawiera</strong></p><ul><li>bilety lotnicze z Polski do Windhoeku i z powrotem z Wodospad&#243;w Wiktorii do Polski z przesiadkami w porcie europejskim</li><li>15 nocleg&#243;w w pokojach 2 osobowych w hotelach i guest housach 3*- 4*</li><li>wszystkie &#347;niadania i obiadokolacje</li><li>transport na ca&#322;ej trasie w klimatyzowanym mikrobusie (autobusie)</li><li>ubezpieczenie KL i NNW</li><li>opiek&#281; polskoj&#281;zycznego pilota</li></ul>

Cena nie zawiera:

<ul><li>obowi&#261;zkowej op&#322;aty za wst&#281;py do zwiedzanych obiekt&#243;w, obs&#322;ug&#281; lokalnych przewodnik&#243;w, serwis miejscowego agenta,&#160;zwyczajowe napiwki i inne op&#322;aty lokalne w wysoko&#347;ci US$ 580 (p&#322;atno&#347;&#263; tylko w dolarach) na osob&#281; jako pakiet p&#322;atny lokalnemu kontrahentowi (pilotowi) na miejscu wycieczki</li><li>zaj&#281;&#263; fakultatywnych w Swakopmund</li><li>zaj&#281;&#263; fakultatywnych w Wodospadach Wiktorii</li><li>napoj&#243;w ch&#322;odz&#261;cych i alkoholowych</li><li>napiwk&#243;w prywatnych i w restauracjach</li><li>wydatk&#243;w prywatnych</li><li>op&#322;at wizowych</li><li>lunch&#243;w</li><li>miejsca obok siebie w samolocie za dodatkow&#261; op&#322;at&#261; (o cen&#281; i dost&#281;pno&#347;&#263; zapytaj sprzedawc&#281;).</li></ul><p>Chyba &#380;e pozosta&#322;e postanowienia umowy stanowi&#261; inaczej</p>

Obsługa na miejscu:

<p>obs&#322;uga polskoj&#281;zycznego pilota</p>

Informacje wizowe:

<p><strong>Namibia:</strong></p><p>Obywatele polscy udaj&#261;cy si&#281; do Namibii musz&#261; posiada&#263; wiz&#281; pobytow&#261; w paszporcie. Mo&#380;na si&#281; o ni&#261; ubiega&#263; w przedstawicielstwach Namibii (Berlinie, tel. 0049 302540950; w Londynie, tel. 0044 2076366244; Moskwie, tel. 007 952300113). Wa&#380;no&#347;&#263; paszportu musi by&#263; o 6 miesi&#281;cy d&#322;u&#380;sza ni&#380; termin wa&#380;no&#347;ci wizy. Przekraczaj&#261;c granic&#281; w porcie lotniczym, trzeba okaza&#263; bilet powrotny. Na przej&#347;ciach granicznych wizy nie s&#261; wydawane. Koszt wizy jednokrotnej - oko&#322;o 50 EUR, wizy expressowej - 150 EUR.</p><p>WA&#379;NE! Ecco Travel nie po&#347;redniczy w wyrabianiu wiz.</p><p><strong>Zimbabwe:</strong></p><p>Wizy pobytowe i tranzytowe obywatele polscy uzyskuj&#261; w g&#322;&#243;wnych granicznych punktach kontroli. Op&#322;ata za wydanie wizy wynosi 30 USD jednokrotna, 45 USD dwukrotna. Wymagany okres wa&#380;no&#347;ci paszportu przy wje&#378;dzie wynosi minimum 6 miesi&#281;cy. W paszporcie musza byc minimum 3 strony puste na wbicie wiz. Decyzj&#281; o okresie wa&#380;no&#347;ci wizy podejmuje urz&#281;dnik imigracyjny na granicy, kt&#243;ry mo&#380;e wystawi&#263; wiz&#281; jednokrotn&#261; lub dwukrotn&#261; do 30 dni.</p><p><strong>Botswana:</strong></p><p><span>Obywatele RP s&#261; zwolnieni z obowi&#261;zku posiadania wizy przy pobytach do 90 dni. Okres wa&#380;no&#347;ci paszportu przy wje&#378;dzie wynosi minimum 6 miesi&#281;cy. Wymaga si&#281; okazania biletu powrotnego lub tranzytowego oraz &#347;rodk&#243;w pieni&#281;&#380;nych wystarczaj&#261;cych na pokrycie koszt&#243;w pobytu. Minimalna kwota na dzie&#324; pobytu nie jest okre&#347;lona.</span></p><p><strong>UWAGA!</strong> Potrzebne s&#261; &#322;&#261;cznie 3 strony wolne w paszporcie na wbicie wszystkich wiz.</p>

Przewodnik: Namibia, Namibia


Namibia
Namibia:
Państwo w południowo zachodniej Afryce nad Atlantykiem. Do lat 60-tych XX wieku funkcjonowało pod nazwą Afryka Południowo-Zachodnia. Sąsiaduje z Angolą, Zambią, Botswaną i Republiką Południowej Afryki. Choć powierzchniowo Namibia należy do dużych państw, to zamieszkiwana jest jedynie przez ok. 2 mln ludzi. Stolicą jest Windhuk (Windhoek), położone w centralnej części kraju. Większość terytorium Namibii zajmuje płaskowyż, który opada ku zachodowi i na wybrzeżu przechodzi w pas nizinny i pustynię Namib. Terytorium leży w strefie klimatu zwrotnikowego, przy czym na wybrzeżu odczuwalny jest wpływ chłodnego prądu Bengalskiego. Najpopularniejszymi regionami turystycznymi Namibii są wybrzeże i pustynia Namib. Safari to największa atrakcja kraju – organizowane jest nie tylko na pustyni, lecz także w wielu parkach narodowych. Największe kurorty w Namibii to Walvis Bay i Swakopmund. Stosunkowo często odwiedzane jest także stolica – Windhuk (Windhoek).
czytaj więcej
 

Namibia: mapa


Mapy: Namibia

oferty z państwa Namibia.pl

Popularne kierunki
Serwisy tematyczne
Oszczędność i wygoda
Szeroka i aktualna oferta
Bezpieczna rezerwacja
Profesjonalizm od 1999 r.
Renoma i uznanie
Oszczędność i wygoda
Gwarancja Najniższej Ceny
Ceny jak u organizatora
Rezerwacja telefoniczna
i 24h online
Szeroka i aktualna oferta
Zawsze aktualne i pełne ceny
Łatwy wybór z ponad 120 tys. ofert
Porównanie cen hotelu
u różnych organizatorów
Bezpieczna rezerwacja
87 sprawdzonych biur podróży
Płatności w systemie eCard
Bezpieczna szyfrowana rezerwacja
Profesjonalizm od 1999 r.
Jeden z pierwszych portali
w Polsce
Doradcy z wieloletnim doświadczeniem
Biuro w centrum Krakowa
newsletter

Informacje o promocjach i nowościach

Podróże z Grupą TravelOne.pl: wczasy i wycieczki

Zima na stoku - sprawdź oferty na narty w Europie
Zima na stoku - sprawdź oferty na narty w Europie
Najbardziej atrakcyjnymi krajami dla narciarzy i snowboardzistów są Austria, Francja oraz Włochy. Charakteryzują się one doskonale rozwiniętą infrastrukturą narciarską, spełniającą oczekiwania najbardziej wymagajacych pasjonatów sportów zimowych. Polecamy wyjazdy na narty z serwisem SkiOne.pl, oferującym także wyjazdy do blisko położonej Słowacji oraz Czech, gdzie znajdziemy liczne ośrodki narciarskie. Zachęcamy również do szukania ciekawych promocji, dzięki którym zorganizujemy swój wyjazd w bardzo przystępnej cenie.
 
Odkryj prawdziwą Afrykę na safari w Kenii >>
Zwiedzanie i wypoczynek w  Krainie Uśmiechu - rezerwuj wakacje w Tajlandii >>
Piękne plaże Agadiru - najlepsze Last Minute na Maroko.com.pl >>