Namibia.pl - zobacz oferty turystyczne w Pomarańczowe Wydmy, ,  - rezerwuj udane wakacje i noclegi
Od 1999 roku skorzystało z naszych usług 90 000 osób
Świat Tysiąca Marzeń : Grupa TravelOne.pl > Namibia.pl  >  Lista ofert  >  Pomarańczowe Wydmy, Namibia
Trwa potwierdzanie dostępności oferty, proszę czekać...
UWAGA! Przed dokonaniem rezerwacji sprawdź termin
ważności dokumentów.
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy!
          
 
  • 1.wyszukiwanie ofert
  • 2. szczegóły oferty
  • 3. zamówienie

Pomarańczowe Wydmy, Namibia

Namibia (pokaż mapę)
Kod oferty: NAECTR-WDH202
dodaj do schowka
cena za osobę od:
zawiera:transport, zakwaterowanie, wyżywienie według programu, ubezpieczenie KL i NW
nie zawiera:cena zawiera wszystkie opłaty
zobacz opis
drukujbezpośredni link do oferty »Poleć
transport:
wyjazd z:
terminy:
długość pobytu:
wyżywienie:
dorośli:
podróż z dziećmi
Rezerwuj z Gwarancją Najniższej Ceny! Touroperator:
DODATKOWE INFORMACJE
rezerwacja telefoniczna
71 771 76 21
rezerwacje@travelone.plCzynne:
Poniedziałek-Piątek: 8-21
Sobota-Niedziela: 9-21

Pomarańczowe Wydmy, Namibia

Wczasy w: > Wyc. objazdowe > Wyc. objazdowe

Nazwa wg organizatora:


Pomarańczowe Wydmy

Kategoria:

***

Region:

Namibia

Opis:

<p><strong>WINDHOEK - NAMIB NAUKLUFT PARK - SOSSUSVLEI - SESRIEM CANYON - WALVIS BAY - SWAKOPMUND - SKELETON COAST - TWYFELFONTEIN - HIMBAS - ETOSHA - WINDHOEK</strong>&#65279;</p><p><strong>Dzie&#324; 1. Warszawa - Windhoek.</strong> Wylot z Warszawy do stolicy Namibii Windhoek.</p><p><strong>Dzie&#324; 2. Windhoek.</strong> Przylot do stolicy Namibii Windhoek. Zwiedzanie historycznego centrum miasta o charakterystycznych wp&#322;ywach architektury niemieckiej. Ogl&#261;damy dominuj&#261;ce nad panoram&#261; miasta budynki parlamentu - Tintenpalast i nowy budynek S&#261;du Najwy&#380;szego. Tu&#380; obok skupisko najstarszych budynk&#243;w administracyjnych, stara twierdza, kantyna oficerska, pierwszy bank, szko&#322;a, poczta i budynek administracji SWA (Niemieckiej Afryki Zachodniej). Najwi&#281;cej uwagi zwraca male&#324;ki ko&#347;ci&#243;&#322; Lutera&#324;ski Christus Kirche, kt&#243;ry sta&#322; si&#281; niejako ikon&#261; starego Windhoeku. Kolacja i nocleg w Windhoek.</p><p><strong>Dzie&#324; 3.&#160;Windhoek - Naukluft Park - Sesriem Canyon (ok. 530 km).</strong> Przejazd rano do Namib Naukluft Park - najstarszej pustyni na &#347;wiecie, miejsca gdzie &#380;yje ok 200 gatunk&#243;w zwierz&#261;t. Spacer do Kanionu Sesriem, wy&#380;&#322;obionego przed wiekami przez rzek&#281; Tsauchab. Podr&#243;&#380;nicy mog&#261; zej&#347;&#263; w g&#322;&#261;b kanionu schodami wyrytymi w ska&#322;ach i z do&#322;u podziwia&#263; przedziwne formy &#347;cian w&#261;wozu. Po po&#322;udniu wje&#380;d&#380;amy do rezerwatu pustynnych wydm Sossusvlei. Ogl&#261;danie najwy&#380;szych wydm na &#347;wiecie si&#281;gaj&#261;cych ponad 300 m wysoko&#347;ci. Wspinaczka na jedn&#261; z wy&#380;szych piaskowych g&#243;r, nr 45, z kt&#243;rej b&#281;dziemy obserwowa&#263; niezwyk&#322;&#261; gr&#281; &#347;wiat&#322;a zachodz&#261;cego s&#322;o&#324;ca na ostrych kraw&#281;dziach nieustannie zmieniaj&#261;cych swe kszta&#322;ty wzg&#243;rz. Kolacja i nocleg w lodge w pobli&#380;u Sesriem.</p><p><strong>Dzie&#324; 4. Sosussvlei - Walvis Bay (ok. 350 km).&#160;</strong>Po &#347;niadaniu wyjazd w kierunku Oceanu Atlantyckiego przez pustyni&#281; Naukluft. Po drodze podziwia&#263; b&#281;dziemy widoki Naukluft z Gaub Pass, a chwil&#281; p&#243;&#378;niej niepowtarzalny w swym uroku prze&#322;om rzeki Kuiseb. Po po&#322;udniu dotrzemy do Walvis Bay, g&#322;&#243;wnego portu Namibii. W basenach solankowych spotykamy tutaj ogromne stada flaming&#243;w, pelikan&#243;w i innego ptactwa wodnego. Tu&#380; przy basenach znajduje si&#281; fabryka soli z l&#347;ni&#261;cymi biel&#261; kopcami oczyszczonej soli morskiej. Przejazd do Swakopmund - nadbrze&#380;nego miasteczka ze wspania&#322;&#261; promenad&#261; os&#322;oni&#281;t&#261; palmami i udekorowana kwiatami, b&#281;d&#261;c&#261; prawdziw&#261; oaz&#261; dla ka&#380;dego podr&#243;&#380;nika po d&#322;ugiej pustynnej podro&#380;y. Kolacja i nocleg w Swakopmund.</p><p><strong>Dzie&#324; 5. Swakopmund - Ksi&#281;&#380;ycowy Krajobraz - Welwitschiaa Drive (ok. 180 km).</strong> Przed po&#322;udniem czas wolny na wypoczynek b&#261;d&#378; fakultatywna wycieczk&#281; &#322;odzi&#261; (nie wliczona do op&#322;at za wst&#281;py) z Walvis Bay na spotkanie z fokami, delfinami i oswojonymi pelikanami. Mi&#281;dzy wrze&#347;niem a listopadem mo&#380;na tu te&#380; zobaczy&#263; przep&#322;ywaj&#261;ce wieloryby. Swakopmund ma r&#243;wnie&#380; ciekawe muzeum i galeri&#281; kryszta&#322;&#243;w z najwi&#281;kszym monolitycznym kryszta&#322;em na &#347;wiecie. Po po&#322;udniu wycieczka w okolicach Swakopmund do miejsc o niezwyk&#322;ym pustynnym krajobrazie nazywanym ksi&#281;&#380;ycowym oraz do jednego z wi&#281;kszych skupisk ponad tysi&#261;cletnich pustynnych ro&#347;lin welwitschii. Powr&#243;t do Swakopmund. Kolacja i nocleg w Swakopmund.</p><p><strong>Dzie&#324; 6. Swakopmund - Wybrze&#380;e Szkieletowe - Khorixas (ok. 420 km).</strong> Wyjazd wcze&#347;nie rano i podro&#380; przez Park Narodowy Wybrze&#380;a Szkieletowego. Mijamy male&#324;k&#261; wiosk&#281; ryback&#261; Hentiesbay i wkraczamy w zupe&#322;nie niezamieszka&#322;e piaszczyste tereny wybrze&#380;a o wyszukanych formach wydm urozmaiconych wrakami statk&#243;w. Nieca&#322;e sto kilometr&#243;w w g&#322;&#261;b tego krajobrazu natrafiamy na pomnik krzy&#380;a postawionego tu w 1486 roku przez pierwsza wypraw&#281; Portugalsk&#261;, Diego Cao. Przyl&#261;dek Krzy&#380;a znany jest przede wszystkim z kilkudziesi&#281;ciotysi&#281;cznej koloni fok. Z Przyl&#261;dka wracamy w g&#322;&#261;b l&#261;du, przez otwarte tereny r&#243;wninne pokryte zieleni&#261;, a&#380; docieramy do g&#243;r Brandberge - spektakularnej kolekcji prehistorycznych buszme&#324;skich malowide&#322; skalnych znanych jako White Lady. Wiek ich ocenia si&#281; na sporo ponad 2 tysi&#261;ce lat. Kolacja i nocleg w Khorixas.</p><p><strong>Dzie&#324; 7.&#160;Skamienia&#322;y Las - Twyfelfontein - Palm Wag - Sesfontein - Opuwo (ok. 470 km).</strong><br /> Wizyta w skamienia&#322;ym lesie, gdzie zobaczymy ogromne, si&#281;gaj&#261;ce 30 m skamienia&#322;e drzewa, kt&#243;re wg naukowc&#243;w zosta&#322;y przemieszczone tutaj przez gigantyczn&#261; pow&#243;d&#378; ok. 200 mln lat temu. Zachowuj&#261; sw&#243;j perfekcyjny kszta&#322;t i detale do dzisiaj. Wizyta w Twyfelfontein, jeszcze jednym z wi&#281;kszych skupisk skalnych rycin buszme&#324;skich sprzed 2000-4000 lat uznanych niedawno przez UNESCO za miejsce &#347;wiatowego dziedzictwa. Nieopodal ogl&#261;damy r&#243;wnie&#380; formacje skalne nazywane organami i niezwyk&#322;&#261; "Spalon&#261; G&#243;r&#281;". Po po&#322;udniu zatrzymujemy si&#281; w oazie Palm Wag, nast&#281;pnie jedziemy przez niezwykle malownicz&#261; i pe&#322;n&#261; zwierz&#261;t okolic&#281; w kierunku starego niemieckiego fortu Sesfontein. Od fortu zaczyna si&#281; najciekawszy odcinek drogi przez Kaokoland prowadz&#261;cy przez okolice zamieszka&#322;e zar&#243;wno przez szczepy Herero jak i Himba. Zatrzymujemy si&#281; w wioskach &#380;eby sfotografowa&#263; kobiety i dzieci o unikalnych fryzurach i cia&#322;ach pokrytych czerwonym py&#322;em. Kolacja i nocleg w Opuwo.</p><p><strong>Dzie&#324; 8. Opuwo - Etosha (ok. 420 km).</strong> Opuszczamy stolic&#281; rejonu zamieszka&#322;ego przez Himba i wje&#380;dzamy na r&#243;wninne tereny w kierunku po&#322;udniowym do nowo otwartej bramy rezerwatu Etosha, Galton. Rezerwat ten &#322;&#261;czy w sobie g&#281;sty busz z rozleg&#322;ymi otwartymi obszarami dna s&#322;onego jeziora. Centrum parku to Etosha Pan (s&#322;one dno jeziora) - p&#322;ytka depresja ok. 4500 km<sup>2</sup>, kt&#243;ra pozostaje sucha przez wi&#281;ksz&#261; cze&#347;&#263; roku, a nape&#322;nia si&#281; wod&#261; do g&#322;&#281;boko&#347;ci 1 m tylko w porze obfitych deszcz&#243;w. R&#243;wnina przyci&#261;ga wiele zwierz&#261;t i ptak&#243;w ze wzgl&#281;du na bogactwo w sole mineralne i wod&#281;. Popo&#322;udniowe safari i ogl&#261;danie zwierz&#261;t przy wodopoju w obozie. Nocleg w lodge w pobli&#380;u rezerwatu.</p><p><strong>Dzie&#324; 9. Etosha.</strong> Ca&#322;odzienne safari w rezerwacie, gdzie w wyj&#261;tkowej scenerii (ciemnoniebieskie niebo i bia&#322;e piaski pustyni) mo&#380;na zobaczy&#263; niepoliczalne stada zebr, &#380;yraf, antylop gnu i s&#322;oni. Rezerwat o powierzchni 22 tys. km<sup>2</sup> zamieszkuj&#261; 144 gatunki ssak&#243;w, ponad 340 gatunk&#243;w ptak&#243;w i 110 gatunk&#243;w gad&#243;w. Obserwowanie na otwartych przestrzeniach Etoshy codziennych migracji w poszukiwaniu wody olbrzymich stad tych zwierz&#261;t jest niezapomnianym wra&#380;eniem. Nocleg w lodge poza rezerwatem.</p><p><strong>Dzie&#324; 10. Etosha - Windhoek.</strong> Wcze&#347;nie rano powr&#243;t do Windhoek przez Otjiwarongo i Okahandie z olbrzymim rynkiem sztuki ludowej. Wieczorem wylot do Polski.</p><p><strong>Dzie&#324; 11. Warszawa.</strong> Przylot do Warszawy.&#160;</p><p>UWAGA: Impreza do Namibii odbywa si&#281; w kameralnych grupach, maksymalnie do 12 uczestnik&#243;w.</p><p>&#160;</p>

Wyposażenie:

Brak udogodnień dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Świadczenia:

<p><strong>Cena zawiera</strong></p><ul><li>bilety lotnicze z Polski do Windhoeku i z powrotem&#160;z przesiadkami w porcie europejskim</li><li>8 nocleg&#243;w w pokojach 2 osobowych w hotelach i guest housach 3*- 4*</li><li>ubezpieczenie KL i NNW</li><li>wszystkie &#347;niadania i obiadokolacje</li><li>transport na ca&#322;ej trasie w klimatyzowanym mikrobusie</li><li>opiek&#281; polskoj&#281;zycznego pilota</li></ul>

Cena nie zawiera:

<ul><li>obowi&#261;zkowe op&#322;aty za wst&#281;py do zwiedzanych obiekt&#243;w, obs&#322;uga lokalnych przewodnik&#243;w, serwis miejscowego agenta,&#160; zwyczajowe napiwki i inne op&#322;aty lokalne w wysoko&#347;ci ok.&#160;US$ 560 (op&#322;ata przyjmowana tylko w dolarach) na osob&#281; jako pakiet p&#322;atny lokalnemu kontrahentowi (pilotowi) na miejscu wycieczki</li><li>lunche</li><li>napoje ch&#322;odz&#261;ce i alkoholowe</li><li>wydatki prywatne</li><li>napiwki prywatne i w restauracjach</li><li>op&#322;aty wizowe do Namibii 50 EUR</li><li>miejsca obok siebie w samolocie za dodatkow&#261; op&#322;at&#261; (o cen&#281; i dost&#281;pno&#347;&#263; zapytaj sprzedawc&#281;).</li></ul>

Obsługa na miejscu:

<p>w j&#281;zyku polskim</p>

Informacje wizowe:

<p><strong>Wizy</strong></p><p>Obywatele polscy udaj&#261;cy si&#281; do Namibii musz&#261; posiada&#263; wiz&#281; pobytow&#261; w paszporcie. Mo&#380;na si&#281; o ni&#261; ubiega&#263; w przedstawicielstwach Namibii w Londynie, Moskwie, lub Berlinie.</p><p>Od 22 sierpnia 2019 r. obywatele polscy mog&#281; ubiega&#263; si&#281; o wiz&#281; turystyczn&#261; tak&#380;e przy wje&#378;dzie do Namibii w porcie lotniczym Windhoek Hosea Kutako.<br />Koszt to 1080 dolar&#243;w namibijskich czyli ok. 75US$.</p><p>Wa&#380;no&#347;&#263; paszportu musi by&#263; o 6 miesi&#281;cy d&#322;u&#380;sza ni&#380; termin wa&#380;no&#347;ci wizy. Przekraczaj&#261;c granic&#281; w porcie lotniczym, trzeba okaza&#263; bilet powrotny.</p><p>W przypadku, gdy osoba ma&#322;oletnia podr&#243;&#380;uje w towarzystwie innych opiekun&#243;w (opiekuna) ni&#380; rodzice, wymagane jest okazanie na przej&#347;ciu granicznym dokumentu ze zgod&#261; rodzic&#243;w (letter of authorisation). Dokument ten powinien zawiera&#263; dane dziecka oraz opiekuna wraz z danymi dot. paszport&#243;w, jakimi si&#281; pos&#322;uguj&#261;. Podpisy rodzic&#243;w powinny by&#263; urz&#281;dowo po&#347;wiadczone. Dodatkowo, mo&#380;na za&#322;&#261;czy&#263; do dokumentu kopie dokument&#243;w to&#380;samo&#347;ci rodzic&#243;w.</p><p>https://www.gov.pl/web/dyplomacja/namibia</p>

Przewodnik: Namibia, Namibia


Namibia
Namibia:
Państwo w południowo zachodniej Afryce nad Atlantykiem. Do lat 60-tych XX wieku funkcjonowało pod nazwą Afryka Południowo-Zachodnia. Sąsiaduje z Angolą, Zambią, Botswaną i Republiką Południowej Afryki. Choć powierzchniowo Namibia należy do dużych państw, to zamieszkiwana jest jedynie przez ok. 2 mln ludzi. Stolicą jest Windhuk (Windhoek), położone w centralnej części kraju. Większość terytorium Namibii zajmuje płaskowyż, który opada ku zachodowi i na wybrzeżu przechodzi w pas nizinny i pustynię Namib. Terytorium leży w strefie klimatu zwrotnikowego, przy czym na wybrzeżu odczuwalny jest wpływ chłodnego prądu Bengalskiego. Najpopularniejszymi regionami turystycznymi Namibii są wybrzeże i pustynia Namib. Safari to największa atrakcja kraju – organizowane jest nie tylko na pustyni, lecz także w wielu parkach narodowych. Największe kurorty w Namibii to Walvis Bay i Swakopmund. Stosunkowo często odwiedzane jest także stolica – Windhuk (Windhoek).
czytaj więcej
 

Namibia: mapa


Mapy: Namibia

oferty z państwa Namibia.pl

Popularne kierunki
Serwisy tematyczne
Oszczędność i wygoda
Szeroka i aktualna oferta
Bezpieczna rezerwacja
Profesjonalizm od 1999 r.
Renoma i uznanie
Oszczędność i wygoda
Gwarancja Najniższej Ceny
Ceny jak u organizatora
Rezerwacja telefoniczna
i 24h online
Szeroka i aktualna oferta
Zawsze aktualne i pełne ceny
Łatwy wybór z ponad 120 tys. ofert
Porównanie cen hotelu
u różnych organizatorów
Bezpieczna rezerwacja
87 sprawdzonych biur podróży
Płatności w systemie eCard
Bezpieczna szyfrowana rezerwacja
Profesjonalizm od 1999 r.
Jeden z pierwszych portali
w Polsce
Doradcy z wieloletnim doświadczeniem
Biuro w centrum Krakowa
newsletter

Informacje o promocjach i nowościach

Podróże z Grupą TravelOne.pl: wczasy i wycieczki

Zima na stoku - sprawdź oferty na narty w Europie
Zima na stoku - sprawdź oferty na narty w Europie
Najbardziej atrakcyjnymi krajami dla narciarzy i snowboardzistów są Austria, Francja oraz Włochy. Charakteryzują się one doskonale rozwiniętą infrastrukturą narciarską, spełniającą oczekiwania najbardziej wymagajacych pasjonatów sportów zimowych. Polecamy wyjazdy na narty z serwisem SkiOne.pl, oferującym także wyjazdy do blisko położonej Słowacji oraz Czech, gdzie znajdziemy liczne ośrodki narciarskie. Zachęcamy również do szukania ciekawych promocji, dzięki którym zorganizujemy swój wyjazd w bardzo przystępnej cenie.
 
Odkryj prawdziwą Afrykę na safari w Kenii >>
Zwiedzanie i wypoczynek w  Krainie Uśmiechu - rezerwuj wakacje w Tajlandii >>
Piękne plaże Agadiru - najlepsze Last Minute na Maroko.com.pl >>